Равнището на безработица на територията на община Русе за април е 3,3%, което е с 4,4 пункта под това за страната. Това сочат данните на Бюрото по труда, които изнесе на пресконференция вчера главният експерт Йорданка Генчева. Регистрираните безработни в края на изминалия месец са 2694 души, като най-голям е делът на тези над 50 години - 39%, а младежите леко намаляват спрямо март. На работа са постъпили 346 безработни, като от тях 292 са наети на първичния трудов пазар, а по програми и мерки за заетост - 54. Обявените работни места са 483, а най-търсените професии са готвачи, бармани, камериери, машинни оператори, работници в мебелното производство, шивачи, общи работници и други.