Все още родителите на деца с увреждания не се доверяват да ги оставят на грижите на външни лица, макар и обучени. Ако успеем в десет семейства да окажем тази помощ и родителите на десет деца ги поверят на грижите на други хора, а самите те променят личния си статус, това ще е успех. Това каза шефката на общинската дирекция „Здравни и социални дейности“ Мариела Личева на вчерашната пресконференция по повод новия социален проект на общината с европейско финансиране за разкриване на три почасови социални услуги - личен асистент, социален асистент и център за социална рехабилитация и интеграция. По него ще бъдат назначени десет лични асистенти на почасови трудови договори, които ще се грижат за 10 души, чиито близки работят. Целта е да се окаже професионална помощ на децата с увреждания, а техните родители да бъдат мотивирани и подкрепени да търсят подходяща работа, за да се върнат към нормалния живот. 
Ще бъде разкрит и общностен център за социална рехабилитация и интеграция, в който почасово ще работят специалисти. Той ще се помещава в общинската сграда на ул. „Йосиф Цанков“ 45-47, където е дневният център за стари хора. Предвижда се центърът да отвори врати през септември след ремонт на сградата и помещенията, обзавеждане и оборудване. През юли и август ще се проведе подбор на потребителите и екипа. Центърът ще е с капацитет 20 деца, но предвид това, че услугата е почасова, тя ще се използва от двойно и тройно повече хора, обясни още Личева. В него ще има разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности за създаване, поддържане и разширяване на социални умения и обучение за водене на самостоятелен живот. Предвидени са индивидуални и групови обучения, като целта е безработните участници да си намерят работа. Една от дейностите по проекта е родителите на деца с увреждания да бъдат обучени да се представят пред работодатели, тъй като години наред те са се затворили в проблемите на децата си и нямат необходимите комуникативни умения за представяне пред работодател. 
Ще бъдат наети и други 20 социални асистенти, които да придружават нуждаещи се до различни социални услуги, детски ясли, градини, училища, като ще се грижат и за социалното им включване. В рамките на проекта, който е с продължителност 21 месеца, ще бъдат разкрити 38 нови работни места.