Изграждане на две комбинирани детски площадки в централната градска част и в кв. „Дружба 2“ и фитнес на открито са част от конкурсните условия за отдаване под наем на павилионите в малката градинка на площад „Свобода“. Става въпрос за три терена, които са публична общинска собственост и върху които има поставени преместваеми обекти - павилиони за продажба на кафе, чай, безалкохолни и закуски. Сроковете на сегашните наематели изтичат през юли и затова ще бъдат проведени три нови конкурсна за отдаване под наем на обектите за седем години. 
Началната конкурсна месечна наемна цена за павилиона с площ от 54 кв.м е 250 лева без ДДС, като едно от условията е наемателят да изгради детска площадка с осветление за деца до 12 години в централната градска част. Тя ще бъде разположена на ул. „Света гора“, южно от блок „Корабостроител“, и ще е с площ 250 кв.м, а инвестицията трябва да е минимум 26 000 лв. без ДДС. 
В същия район трябва да бъде изграден и фитнес на открито с осветление за лица от 12 до 18 години и с площ от 100 кв.м. Това е условието за отдаване под наем на павилион с площ от 33 кв.м, като инвестицията трябва да е минимум 20 000 лева без ДДС.
За отдаването под наем на третия обект конкурсно условие е да се изгради детска площадка с осветление за деца до 12 години на ул. „Йосиф Цанков“ в кв. „Дружба 2“. Нейната площ трябва да е 250 кв.м, а минималната инвестиция 26 000 лева без ДДС. 
Детските площадки и фитнесът на открито трябва да бъдат изградени по проект, одобрен от общината, в срок до три години от сключването на договора за наем. След изграждането им те трябва да бъдат прехвърлени безвъзмездно на общината. По предложение на общинския съветник от „Патриотите, ВМРО, Глас народен“ Иво Пазарджиев в конкурсите условия ще се добави, че за бързина при изграждането на детските и фитнес площадките ще се дават допълнителни точки, както и че ако не бъдат изградени в срок съоръженията, наемателят ще дължи неустойки.