Едва 10 са въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в областта през първото тримесечие на 2017 г., съобщи регионалната статистическа служба. Спрямо същото тримесечие на предходната година броят им се запазва, но този на новопостроените жилища в тях намалява наполовина до 21. Десетте нови сгради определят 13-о място на Русе сред областите в страната по този показател.
Девет от десетте новопостроени жилищни сгради в област Русе са къщи и те са извън областния център. Осем са с тухлена конструкция (тухлени с бетонна плоча). През първото тримесечие на предходната година всички жилищни сгради са били със същата конструкция.
Всяка втора въведена в експлоатация жилищна сграда в периода януари-март 2017 г. е двуетажна. Всички новопостроени жилищни сгради в областта са с изградени водопроводни и електрически инсталации, но само в 1 от тях канализацията е свързана с обществената мрежа, а останалите - с изгребни ями. 
По 28.6% е регистрираният относителен дял на жилищата с три и четири стаи, а 19.0% съставлява делът на двустайните.   
Общата полезна площ на всички новопостроени жилища е 3038 кв. м, което е с 58.2% по-малко в сравнение със същото тримесечие на предходната година. Жилищната площ също намалява (с 66.9%) до 1639 кв. м. 
Средната полезна площ на едно новопостроено жилище в област Русе е 144.7 при 89.3 кв.м средно за страната. През първото тримесечие на 2016 г средната полезна площ  на едно жилище за областта е била 177.1 кв.м, а регистрираната средна за страната - 83.7 кв. метра.
От всички новопостроени жилищни сгради в периода януари-март 2017 г. само една се намира на територията на град Русе. В нея обаче са над половината жилища - 12. Средната им полезна площ е 108.3 кв. метра.