Две години и половина след като жителите на квартал „Родина“ се обявиха против изграждането на общински жилищен блок на ул. „Белмекен“, в който да се настаняват бездомни и други социално слаби русенци, общината отново вкарва на публично обсъждане проектното предложение. То ще се проведе на 23 май от 17 часа в Пленарна зала, а гражданите ще могат да изразят позиции, мнения и становища. 
През 2014 темата на обсъждането беше развитието на културната и социалната инфраструктура в Русе до 2020 година, като тогава част от жителите на квартала много емоционално изказаха мненията си против плановете да се строи социално жилище. Преди две години обаче обектът беше на етап проектиране с пари от спечеленото от общината финансиране по програма „Техническа помощ за програмен период 2014-2020“. Към момента вече се разработва проектното предложение за построяването на блока, което ще се финансира по оперативна програма „Региони в растеж“. С цел информираност на населението и прозрачност в действията на институциите се организира и общественото обсъждане, на което са поканени всички заинтересовани страни.
Предвижда се в социалното жилище на ул. „Белмекен“ да бъдат изградени 28 апартамента, от които 3 едностайни, 19 двустайни и 6 тристайни, като в тях ще се настаняват самотни майки и социално слаби при определени правила и ред.