Как ще защитава съдебната власт и нейния авторитет и какво ще направи, ако бъде избран за член на Висшия съдебен съвет (ВСС), но се окаже, че е невъзможно да осъществи концепцията си за работата му са част от въпросите, които от Съюза на съдиите са отправили към Мирослав Йорданов. Както „Утро“ писа, магистратът от Русенския районен съд е кандидат за място във ВСС от квотата на съдиите. 
Колегите му се интересуват още смята ли, че сегашните устройство и структура на ВСС гарантират качеството на работата му и справят ли се членовете му със защитата на независимостта на съдебната власт, има ли прозрачност при кадровата им политика и при превенцията на корупцията, грижат ли се за трудовите и осигурителни права на съдиите и условията им на работа и др. 
От Съюза искат и мнението на Йорданов за начина на вземане на решения на сега действащия ВСС, както и какво е необходимо да се промени в бъдеще. Отговорите му се очакват в писмен вид преди изслушването на 10 юни, където юристът ще представи концепцията си и ще отговаря на въпросите на колегите си.
От своя страна съдия Мирослав Йорданов се е погрижил за доброто си представяне и със създаването на сайт, в който заявява, че ВСС трябва да застане начело в съдебната реформа и посочва най-важните стъпки в изпълнение на тази задача.