28 апартамента, от които 3 едностайни, 19 двустайни и 6 тристайни, ще бъдат изградени за социално слаби на общинския терен на улица „Белмекен“ в квартал „Родина 3“. Към момента общината разработва проектното предложение за построяването на блока, което ще се финансира по оперативна програма „Региони в растеж“.
Строежът на социалните жилища предизвика недоволството на живеещите в „Родина“ още през 2014 г., като тогава те внесоха протестна подписка със 700 подписа. Притесненията на хората са, че в блока ще бъдат настанени нови ромски фамилии и кварталът ще заприлича на гето. Няма да допуснем това, заявиха протестиращите и поискаха блокът за роми да се построи другаде. През ноември 2016-а пък по дърветата в „Родина“ се появиха анонимни бележки с призив живеещите да се събудят и да не позволяват районът да се изравни със Селеметя. 
След изграждането на социалните жилища в тях ще бъдат настанени три групи хора. В първата попадат бездомни хора или такива, които живеят в много лоши битови условия. Друга група ще са родители с деца, като тук се включват непълнолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве и увреждания. Третата група са хора в риск от бедност, чийто среден доход на член от семейството за предходните 12 месеца е по-нисък от минималния за страната.
Идеята е да се работи по-трайно с тези хора и да намалеят тези рискови групи. Социалното жилище е услуга и възможност за лицата, които не отговарят на условията за настаняване в общински жилища, обясни шефката на общинската дирекция „Здравни и социални дейности“ Мариела Личева. Ще бъде приета нова общинска наредба с ясни критерии за подбор, за реда и условията за ползване на социалната услуга, които включват социален пакет според конкретните нужди. Задължително изискване за настанените е децата да посещават детска градина или училище, безработните да се включат в образователно-квалификационни програми, в програми за осигуряване на заетост, предложени от общината, програми за социална интеграция, мотивация и обучения. Настаняването в жилищата ще е за срок от една година с възможност за удължаване на договора до три години.