Новости в платформата на Siemens TIA Portal, иновации в индустриалната автоматизация, възможности за повишаване на продуктивността на производството, решения и референции в тази област, базирани на TIA (Totally Integrated Automation) ще бъдат представени на семинар в Русенски университет. Той ще се проведе в сряда в зала 2Г.204 „Вернер фон Сименс“.
Организатори на форума са Фирма „Сименс България“, направления Дигитализирано производство и Процесни индустрии и Задвижвания (DF&PD) и Центърът за трансфер на технологии при Русенския университет. Семинарът ще се проведе в рамките на половин ден (от 10 до 14 ч) и ще включва технически презентации и демонстрации на живо.