Представители на Комитета за побратимяване от Сент Уан във Франция, водени от Никол Льофор, гостуваха вчера на заместник-кмета Иван Григоров. Нашето приятелство продължава над 50 години, пазим топли спомени от Русе и специално избрахме пътуването ни да включи посещение на този прекрасен град, заяви Льофор.
Григоров приветства гостите от Франция, а общинският съветник и председател на лекоатлетически клуб „Дунав“ Евгени Игнатов покани представители на Сент Уан през септември да се включат в Пробега на свободния дух Русе-Гюргево.