Районният съд призна за виновен строителния предприемач В.К., защото е продал ипотекиран имот на В.Д., без тя да знае, че има тежести. 
Историята започва през 2008 г., когато съсобственици на парцел по улиците „Ивац“ и „Майор Атанас Узунов“ решили на него да бъде построена сграда с офиси и апартаменти. Те ангажирали ЕТ „Корсо-Т.Г.“, но парите на едноличния търговец бързо свършили и той продал правото на строеж на „Велмар Л-95-Л.К.“. Фирмата била на името на бащата на осъдения на първа инстанция, но В.К. изцяло се занимавал с работата. 
В средата на 2010 г. той също срещнал финансови трудности и взел 8000 евро заем от свой познат срещу ипотека на апартамент №1. Трябвало да върне парите за 6 месеца. 
По същото време В.П. решила да купи офис за фирмата си „ВИП - стил“ ЕООД. Тя разбрала за строежа, както и че още преди завършването му В.К. продава жилища и офиси, харесала си точно ипотекирания имот и сключила предварителен договор за покупко-продажба. В една от клаузите било посочено, че помещенията не са обременени с тежести и че няма и да бъдат. 
Жената платила уговорената цена в срок и очаквала продажбата да бъде приключена пред нотариус. Известно време В.К. я залъгвал, че строежът ще бъде завършен навреме и тя ще си вземе платеното, но измамата станала ясна, когато кредиторът, който не си получил парите обратно, се сдобил с изпълнителен лист, а имотът бил изнесен на публична продан. 
Тогава жената сигнализирала прокуратурата, а по-късно делото влязло и в съда. Магистратите се съгласили с позицията на защитата, че няма законова пречка да бъде продаден ипотекиран имот, но изтъкнали, че все пак има измама, защото В.К. нееднократно заявявал, а и в подписания от него предварителен договор било изрично посочено, че ипотека няма, което накарало В.П. да купи имота. 
При разследването пък било установено, че В.К. задържал за себе си парите за апартамента - 31 124 евро и те не са осчетоводени и внесени в търговското дружество. 
Въпреки че В.К. не бил осъждан, поради големия размер на сумата съдът му дал ефективна присъда от 5 години при първоначален общ режим. Осъден е и да заплати 60 873, 25 лв. на измамената жена, колкото е левовата равностойност на платената от нея сума.