Нов паркинг с две подземни и едно наземно ниво планира да изгради общината на площад „Дунав“, като на подземните етажи ще има по 50 паркоместа, а отгоре 33. Наред с това съседната градинка ще бъде облагородена и озеленена, като ще има алеи, кътове за сядане и декоративни монументални елементи. Ще бъдат изградени и две детски площадки за деца до 3 години и от 3 до 12 години и ще има обслужваща сграда. Това предвижда проектът за подробния устройствен план на площад „Дунав“, който предстои да бъде гласуван на сесията на 25 май. Той е част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. 
Предложение за одобряването на плана от общинските съветници беше внесено още през февруари 2014, но тогава липсваше становище от министерството на културата и точката беше изтеглена. Към настоящия момент общината вече разполага с положително становище от ведомството и процедурата по приемането на плана предстои да бъде завършена и той да влезе в сила.