Административният съд ще се произнесе за бюджета за 2017 година на Ветово в първите дни на юни. Това бе решено в края на миналата седмица по време на последното заседание по делото. То бе заведено по жалба на кмета Георги Георгиев срещу 18 решения на общинския съвет за приема на финансовата рамка за работата на общината. 
На предходното заседание адвокатът на общинарите и на техния председател д-р Мехмед Мехмед поискаха на процеса да не се дава ход, защото Георгиев не е положил клетва след повторното му обявяване за победител в изборите. До него се стигна след оспорване на резултатите от кметския вот през 2015 година и последвало съдебно решение, че изборът на Георгиев е законен.
В петък това искане бе отхвърлено, тъй като на свое заседание Върховният административен съд се е произнесъл със съдебен акт, в който не обявява избора на Георгиев за недействителен, тоест пълномощията му като кмет не са прекратени и няма нужда от нов избор и респективно от полагане на нова клетва.