Русенският университет и технологичният университет в китайския град Ухан ще създадат обща международна програма в областта на компютърните науки. От началото на следващата година по нея десет студенти от Русе ще могат да учат две години в Китай, а десет китайски студенти да се обучават тук. 
Това стана ясно след посещението на ректора на университета Велизара Пенчева и председателя на общото събрание чл.-кор.проф.Христо Белоев във висшето училище в Китай, където се обучават около 22 000 младежи. Обсъдени са също възможностите за съвместни научни проекти чрез изграждане на мрежа, сходна на тази от Дунавския регион, като ръководствата на двата университета са подписали рамков договор за сътрудничество. 
Двете висши училища ще продължат и обмена на студенти и преподаватели по програма Еразъм. В момента в университета в Ухан се обучава една докторантка от Русенския университет, а през миналата академична година за един семестър в Русе беше техен хабилитиран преподавател.