Инвестиционната програма на „Енерго Про“ за Русенска област за тази година е 3 433 000 лева, а за ремонтни дейности са отделени още 703 000 лева, съобщи управителят на регионалния обслужващ център в Русе Христофор Филев. Подготвено е изграждане на нова възлова станция в Източна промишлена зона, като предстои проектиране, а до края на годината се очаква тя да бъде готова. Това се налага, тъй като всички населени места на изток от Русе до Бабово се захранват от ТЕЦ-Русе, а кабелите в проходимия колектор постоянно изключват. С изграждането на новата възлова станция всички населени места от Русе в посока Силистра ще бъдат захранени оттам и ще се подобри качеството на ел. енергията, обясни Филев. 
Предвидено е да изгради и нов трафопост в района на блок „Николаев“, като в момента тече проектирането му. Сегашният трафопост потъва и буквално се разцепва заради подпочвени води. Планирано е също да се направи и кабелна линия средно напрежение в „Чародейка“, която да свърже северната и източната част на квартала. Ще се изгради и телемеханика във възлова станция „Арена“, която дава възможност модернизираните съоръжения да се управляват дистанционно.
Наред с перспективите за развитие на компанията, Филев отбеляза и проблемите, с които се сблъскват. Сред тях са неспазването на изискванията по правилата на безопасност при изкопни работи, като шефът на русенския център на „Енерго Про“ даде пример с подобна случка преди месец. Тогава в Николово багер на друг доставчик на обществени услуги копае върху техен кабел, който е въведен в експлоатация през 2013, и къса кабела, като селото и абонати по пътя към Николово остават без ток, докато екипи на фирмата отидат. Нито на багериста, нито на фирмата собственик, са наложени санкции, а негативизмът на клиентите остава към компанията, коментира Филев. 
Друг проблем е неспазването на наредбата за техническа експлоатация на енергообзавеждането от собственици на съоръжения средно напрежение. Има много фирми, които разполагат с трафопостове, но които не се поддържат добре и така основни електропроводи изключват, а населени места остават без ток. Подобен случай е имало в община Сливо поле, където градчето една седмица е било буквално дискотека заради не добре стопанисван трафопост в бившата консервна фабрика в Ряхово. От „Енерго Про“ дълго време не са успели да намерят собственика, разказа Филев и отбеляза, че компанията няма контролните функции, каквито е имала до 2014, и не може да съставя актове.