Петър ГЕЦОВ
744 хиляди лева загуба реализира „Параходство Българско речно плаване“ в периода от 1 януари до края на март, става ясно от междинния финансов отчет на дружеството за първото тримесечие. Превозвачът посочва за причина критичния спад на приходите в резултат от образувалият се ледоход и в последствие пълното замръзване на река Дунав в началото на годината. Продължилите дълго време критично ниски температури са довели до преустановяване на корабоплаването за период от повече от два месеца, се посочва в доклада на мениджмънта. Според числата в отчета, приходите от превози за периода намаляват до 2,15 млн. лева при 2,96 млн. за същия период на миналата година, т.е. с 27 на сто.
Освен спадът на приходите заради спрялото корабоплаване, за значителната тримесечна загуба принос има и продажбата на моторен кораб „Мадара“ през януари. Както става ясно от данните в отчета, неговата балансова стойност надвишава значително продажната цена (която параходството не съобщава). Счетоводно този факт се отчита като загуба, макар и оставаща само на хартия. Действително получените пари от продажба на дълготрайни активи през първото тримесечие са 206 хил. лева.
За периода януари-март БРП отчита получени дивиденти от участие в други фирми в размер на 335 хил. лева - над два пъти по-малко отколкото в предишни години. Единствените приходи по това перо в последните параходството отчита от варненското „Ви Ти Си“ АД, където притежава 41%. През 2016 г. БРП получи дивиденти в размер на 861 хил. лв., а през 2015 г. - 738 хил. лв.