През учебната 2012/2013г., Професионална гимназия по промишлени технологии „Атанас Ц.Буров“-гр. Русе отново ще бъде домакин на националните състезания по професии от календара на Министерството на образованието, младежта и науката. Училището има най-добре оборудваните учебни лаборатории по специалността „Газова техника“ и вече осма година е домакин на регионалните състезания за най-добър газов техник за Североизточна България, а за втори път ще бъде домакин на Националния преглед за млади изследователи „Енергетика, икономика и математическо моделиране“ и осмия Национален учебно-професионален конкурс „За най-добър газов техник“. И двата конкурса създават възможности за творческа изява на ученици от професионалните гимназии, обучаващи се по специалността „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“.
На 25 април 2013г. ще се даде старт на Националния преглед за млади изследователи „Енергетика, икономика и математическо моделиране“. В националния преглед ще участват класираните на първи кръг четири отбора от Професионална гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“, гр. София и по един отбор от Професионална гимназия по промишлени технологии „А.Ц.Буров“-гр. Русе и от Професионална гимназия по техника и технологии „Атанас Димитров“, гр. Нова Загора. За първи път в конкурса се включват и студенти от Русенския университет „Ангел Кънчев“.
Учениците Даниел Митев и Валентин Панчев от 9 клас, от ПГПТ „А.Буров“-гр. Русе, ще защитават на финалния кръг на Националния преглед за млади изследователи „Енергетика, икономика и математическо моделиране“ проектното си предложение за енергийно осигуряване с природен газ и възобновяем енергиен източник на обект от битовия сектор.
Творческата изява  включва изготвяне на цялостно проектно предложение за енергийно осигуряване с природен газ в комбинация с възобновяеми енергийни източници на обект от стопански или битов сектор. Отборите ще презентират своите разработки пред жури от утвърдени университетски преподаватели.
На 26 април 2013г. ще се проведе Осмият национален учебно- професионален конкурс за най-добър газов техник. В него участват ученици от ХII клас, дневна форма на обучение, специалност „Газова техника“, на професионалните гимназии от цялата страна.
Конкурсът се провежда в три кръга: училищен кръг; регионален кръг, който се провежда  в три региона – София, Русе и  Ямбол; национален кръг - на базата на отборен резултат, след оценяване на конкурсните работи от всички региони, се излъчват шест отборa- победители, които участват в националния кръг.
Първият кръг бе теоретичен и се проведе онлайн. В него през тази година участваха 8 ученици от ПГПТ „А.Ц.Буров“ които се състезаваха с повече от 90 ученици от цялата страна. До втори кръг се допускат показалите резултати над 51% , които сформират отбори, всеки с трима състезатели. Русенските ученици се класираха с два отбора за регионалния кръг.
В оспорваната надпревара на регионалния кръг, проведен в ПГПТ „А.Буров“-Русе, учениците решаваха задача за оразмеряване на газова инсталация и разчитане на схема на газов уред. В практическата част на конкурса изработиха по зададен работен чертеж сложна геометрична фигура от медни тръби. Класирането след този кръг бе национално като от явилите се общо за трите региона 16 отбора от София, Перник, Разлог, Монтана, Ямбол, Попово и Русе, до националния кръг са допуснати първите 6 отбора. Един от тях е и отборът от ПГПТ „А.Ц.Буров“-Русе в състав Айяс Акифов, Пламен Костов и Айджан Реджеб.
Конкурсната задача на национално ниво е практическо изграждане на част от вътрешна (битова) газова инсталация. И тази година, както и миналата, мястото на провеждане на националния учебно-професионален конкурс за най-добър газов техник  ще бъде новострояща се жилищна кооперация в центъра на гр. Русе.    
Отборите ще получат проектната документация за изграждане на вътрешната битова газова инсталация за съответния апартамент и в продължение на три часа трябва да я изпълнят като освен тръбната конструкция трябва да включат газов котел и газова печка, а журито да оцени качеството на изпълнение и плътността на инсталацията срещу изтичане на газ.
Чрез конкурса се предоставя възможност на учениците от специалността „Газова техника“ в професионалните гимназии да демонстрират придобитите знания и практически умения в реални условия на работа. Това  мотивира учениците и техните учители за повишаване качеството на образователния процес по специалността „Газова техника“.