Приютът за деца става Център за настаняване на деца без увреждания от семеен тип. Това съобщи вчера директорката на Регионалната дирекция „Социално подпомагане“ Кристина Георгиева. В светлината на новите нормативни изисквания досегашният капацитет на приюта от 15 деца се намалява на 8. С 10 се намалява и бройката на децата, които ползват Центъра за работа с деца на ул.“Битоля“ - от 25 на 15. Няма да има проблем с децата, които до този момент са ползвали досегашните услуги, коментира Георгиева. Според нея за тези момичета и момчета, които се настаняват инцидентно, ще има различни варианти - или да се помисли за адаптацията и подобряване на условия в техните семейства, или да се ползват услугите на приемни родители. 
Намалява се също и капацитетът на двете защитени жилища - от 10 на 8, като четирите деца с психически проблеми от двете къщи ще бъдат настанени в новия център за младежи с психически проблеми, в който ще се превърне досегашното наблюдавано жилище, обясни Георгиева.