Готови са образците за кандидатстване по Училищните схеми за доставка на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти за новата учебна 2017/2018 година, съобщи държавен фонд „Земеделие“. Право да кандидатстват по схемите за доставки имат учебни заведения, производители на храни, организации и групи на производители, еднолични търговци, търговски дружества и кооперации, а също общини - с учебните заведения, които се намират на тяхната територия.
По сега действащата Наредба за схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“ заявления за учебната 2017/2018 година се подават от 2 май. Документи за кандидатстване се приемат в областните дирекции на Фонда.
На 26 април с постановление на МС беше приет проект за изменение и допълнение на наредбата, съгласно който за текущата година приемът на заявления е от 15 май до 15 юни.
ДФ „Земеделие“ декларира, че има готовност да се съобрази с новите промени и да отвори прием след обнародването им в Държавен вестник.
С измененията броят на доставките по схема „Училищен плод“ ще се увеличи от 40 на 45 доставки на година за всички заявители, подали документи по новия ред. За тези, които желаят да подадат документи за кандидатстване от 2 май, ще важат старите правила за 40 доставки.
Прилагането на схемите се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, както и от държавния бюджет под формата на национална помощ.