Санитарна сеч в централната градска част на Русе ще улесни видеонаблюдението. Премахването на изсъхналите клони на кестените от една страна ще обезопаси района, а от друга - ще отвори пространство за видеокамерите на общинското звено за охрана на обществения ред.
Само преди десетина дни изсъхнал клон се е стоварил в близост до майки с колички, които са се изплашили силно, споделиха минувачи в района на общината. 
Наред със санитарната сеч се изкореняват и изсъхнали кестенови дървета, като на тяхно място ще се засадят нови видове. Така зеленината в центъра на града ще се запази. Дейностите се извършват от фирма „Вектор“ и ще продължат още няколко дни.