Гратисният период от един месец, през който можеше да се паркира безплатно в новия паркинг под „Булстрад Арена“, приключи. Съоръжението със 150 места, осем от които за хора с увреждания, е на разположение за русенци и гостите на града, но вече срещу заплащане. Цената за един час от 8 до 18 часа е 1 лев, а в тъмната част на денонощието - от 18 до 8 ч - 50 стотинки. За едно денонощие се плаща 12 лева, като дължимата сума се изчислява при всеки започнат час. Предплатеният месечен абонамент е 130 лева, като се предоставя до 30% от капацитета на паркинга. 

Съоръжението работи денонощно, а влизането и излизането на моторните превозни средства се управлява от паркинг система, която е с баркод билети за еднократно паркиране. Достъпът е осигурен от два вход-изхода - единият от бул. „Цар Освободител“, а другият от бул. „Липник“. 
В момента в подземния паркинг до залата е завършено ниво -1, както и сервизните помещения и инсталации, разположени на останалите подземни нива. Общината ще продължи доизграждането на съоръжението на етапи. Предвидено е след цялото завършване на трите подземни нива с обща площ 31 093 кв.м паркингът да е с капацитет 1000 автомобила.