Спомени за първите уроци пред черната дъска, снимки от научни конференции и студентски празници припомниха 15-годишната история на хуманитаристиката в Русенския университет. Преподаватели, гости, бивши и настоящи студенти и дори ученици от Молдова, които са на езиков курс в университета, се събраха в зала „Сименс“, за да отбележат началото на това важно направление. Ръководителят на катедра „Български език, литература и изкуство“ доц.Яна Пометкова припомни първите стъпки на специалността, в която от 2002 г. досега са се дипломирали 144 бакалаври. Възпитаници на специалността разказаха за професионалния си път, а доц.Руси Русев представи работата на лабораторията, изследваща езиковедското наследство на писателя Йордан Вълчев.