Точно 100 деца са извършили престъпления в Русенско през миналата година, съобщи Териториално статистическо бюро Север. 87 от тях са момчета, а 13 - момичета. Три четвърти от водените на отчет в детските педагогически стаи са непълнолетни.
Най-честото нарушение е кражбата - в 68 от случаите. В 17 от тях е задигната стока от магазини или други търговски обекти. В кражби от домовете са уличени 16 непълнолетни. 8 деца са регистрирани за унищожаване и повреждане на имущество, 6 - за нанасяне на телесна повреда, 5 - за противозаконно отнемане на МПС, а 2 - за грабеж.
 През 2016 г. броят на водените на отчет в детските педагогически стаи в областта малолетни и непълнолетни е 262, като в сравнение с 2015 г. този брой намалява с 15. 51 от тях са малолетните на възраст 8-13 навършени години. Непълнолетните на възраст 14 - 17 години са 211 или 80.5%. И в двете възрастови групи преобладават момчетата - 68.6% сред малолетните и 74.9% в групата на непълнолетните.