Въпреки бума в строителството в периода 2004-2009 г., 90% от русенци продължават да живеят в жилища, изградени по времето на социализма. Това показват изчисления на „Утро“ въз основа на данни от Териториалното статистическо бюро.
От общо 64 853 жилищни сгради в областта, едва 4056 или едва 6,25% са построени след 1990 г. Над 30 000 сгради са вдигнати още преди 1960 г., а над 1500 вече са на повече от 100 години. 
По-труден е въпросът колко са построените след 1990 г. жилища, защото точни данни за тях статистиката дава едва след 2004 г. И средното число жилища в сградите варира силно - докато в годините преди кризата се построиха доста големи сгради с множество апартаменти, в последно време преобладават еднофамилните къщи. Данните показват, че от 2004 г. насам са построени 4707 нови жилища или средно по 392 на година. Така че дори при най-оптимистичните оценки, жилищата от времето на демокрацията не са повече от 9800, при всичко 125 470 налични в Русенско. Така делът на построените от 1990 г. насам е не повече от 8%.
Разбира се, логично е да се предположи, че апартаментите ново строителство са по населени и по-трудно остават празни, отколкото старите панелки или къщите на село. Според статистиката средният брой лица в едно жилище е 1.8, като в градовете показателят е достигал 2.0. Дори за новите апартаменти той да с 10-15% по-висок, пак ще излезе, че 9 от всеки 10 жители на областта живее в дом от времето на соца.
Тъжният извод е, че обитаваме все по-стари сгради и жилища и темпът на осъвременяването им е много бавен. И при условие, че и населението на областта намалява, строителните предприемачи едва ли ще се юрнат да вдигат тук небостъргачи като в София. За последните 10 години хората в Русенско са намалели с над 30 хил., а жилищата за тях са се увеличили с 2500. С такива темпове след 30 години в областта ще има налично жилище за всеки човек.