Идеята за насърчаване на обмена на студенти, преподаватели и изследователи между България и Грузия обсъдиха зам.-кметът Страхил Карапчански и министърът на образованието, културата и спорта на Аджария Инга Шамилишвили. Карапчански представи приоритетите на общината и инвестициите в образователната инфраструктура. Той акцентира и на богатата културна програма на Русе, като приветства взаимното сътрудничество в сферата на изкуството. Шамилишвили подчерта, че ръководеното от нея министерство работи и прилага програми за насърчаване на студенти през цялото им обучение. Организират се летни училища и се предлагат възможности на чуждестранни лектори да преподават в университетите. В тази връзка министърката покани Карапчански да изнесе лекция в грузинския университет.