Двата корпуса на Доходното здание, които доскоро бяха държавни, вече са прехвърлени безвъзмездно на общината от областния управител с договор от 7 февруари. А на предстоящата сесия кметът Пламен Стоилов ще предложи, те да бъдат обявени от съветниците за публична общинска собственост. С този акт цялата сграда, която е паметник на културата, вече ще има публичен статут.
Както „Утро“ писа, на 21 декември миналата година Министерски съвет одобри безвъзмездното прехвърляне на държавните корпуси К и Л на общината. Останалите 6 части са общински още от 2002 година, пак с решение на МС. Още тогава те бяха обявени за публична собственост.