Шестима студенти от специалностите „Социални дейности“ и „Ерготерапия“ получиха сертификати за успешно обучение за работа по проекти по съвместна програма между Русенската митрополия и Русенския университет. Младежите разработваха свои идеи и ги оформяха като проектни предложения, а сега ги представиха пред Русенския митрополит Наум и зам.-ректора проф.Юлиана Попова. Сред темите на Десислава Димитрова, Милена Тодорова, Елиз Артунова, Елис Мехмедова, Мариела Генова и Мартин Тодоров са здравно училище за кардиологично болни, изследване на  предразсъдъците за осиновяването, трафикът на хора, децата със специални потребности и др.