Близо 9800 самоосигуряващи се лица в Русенска област имат задължението до 2 май 2017 г. да подадат  годишната декларация Образец 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ“, напомниха от НАП-Русе. Това тяхно задължение е еднократно в годината и с него те уреждат задълженията си за социално и здравно осигуряване. 
2 май е и срокът, в който самоосигуряващите се лица са задължени да представят Таблица 1 и  Таблица 2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход към данъчната декларация за 2016 г. Въз основа на данните в тях се определят окончателният размер на осигурителния им доход и окончателният размер на дължимите от тях задължителни осигурителни вноски. До 2 май те трябва да внасят и годишните изравнителни вноски за социално и здравно осигуряване. Сумите се превеждат с различни кодове за вид плащане: за фонд Пенсии - 55 11 11; за ДЗПО в УПФ - 58 11 11;  и за здравно осигуряване - 56 11 11. При попълването на платежните нареждания за изравнителните вноски задължително се посочва ЕГН на самоосигуряващото се лице.
Най-лесно декларация Образец 6 се подава с ПИК /персонален идентификационен код/, който се издава във всеки офис на приходната агенция независимо от адресната регистрация  на гражданите безплатно и безсрочно. Освен по електронен път, данъчните декларации могат да се изпратят и по пощата или да се подадат лично в офис на НАП.