Държавният дълг на България се е удвоил за последните 4 години и в края на 2016 г. достига 27,321 милиарда лева, или 29.5% от Брутния вътрешен продукт на страната. През 2013 г. той е бил под 14 милиарда лева или едва 17% от БВП, показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ). 
Към 31.12.2016 г. правителството разполага с 12,88 млрд. лева фискален резерв, така че нетният държавен дълг е 14,44 млрд. лева.
Институционален сектор „Държавно управление“ завършва 2016 г. с излишък от едва 30 млн. лв., или 0.03% от БВП. Дефицитът в подсектор „Централно управление“ е в размер на 44 млн. лв. - 0.05% от БВП. Подсектор „Местно управление“ е реализирал излишък от 52 млн. лв., а подсектор „Социалноосигурителни фондове“ - от 21 млн. лева. 
За миналата година бе отчетен бюджетен излъшък от  1,47 млрд. лева. Той обаче се дължеше изцяло на преведените от Брюксел авансово, но неусвоени средства от европейските фондове, което води до значителното свиване на капиталовите разходи.