Протестна подписка срещу гласуваните в края на миналата година промени в наредбата за месечните такси и детски градини ще бъде внесена от инициативен комитет от родители на следващата сесия на общинския съвет в Русе. Това съобщи до медиите Светла Данева от инициативния комитет. 
Родителите са възмутени от промяната в наредбата, според която деца, завършили подготвителната група и на които предстои да станат първокласници, ако ходят на детска градина през летните месеци, няма да плащат месечна такса, а месечна цена за услугата за периода от първи юни до 14 септември в размер на 100 лева.  Считаме, че тази конкретна точка грубо дискриминира нашите деца и нарушава правата им като граждани на Русе. По този начин прогонвате децата ни от общинските детски градини, провокирате ни да ги запишем в частни детски градини за летния период и реализирате загуба на приходи към общинския бюджет от такси за стотици хиляди левове, обръщат се от инициативния комитет с писмо към кмета Пламен Стоилов. Родителите предлагат да се върне досегашната система за ценообразуване, като се заплаща сумарна месечна такса в размер на 2,50 лв. за всеки присъствен ден, считано от първи юни 2017 година.
Новите правила и промените в наредбата бяха въведени с цел стимулиране на редовните посещения на децата в ясли и детски градини. Те бяха обявени още през ноември, като родителите имаха един месец срок, в който да направят предложения и да дадат становища по проекта на наредбата. Наредбата беше гласувана на 15 декември миналата година и влезе в сила от началото на 2017-а.