47 съдии от 5 съдилища в Русенския съдебен район са издигнали кандидатурата на колегата си от Районния съд в Русе Мирослав Йорданов за член на Висшия съдебен съвет (ВСС). 
В мотивите си те изтъкват, че той е „с дългогодишен стаж в съдебната система и значителен професионален опит, притежава авторитет на професионалист и безпристрастен магистрат и се отличава с прецизност и взискателност в работата“. Според тях Йорданов отстоява принципни позиции с толерантност и умение за вслушване в чуждото мнение и становище, умее да работи в колектив. Съдиите от районните съдилища в Русе, Тутракан и Бяла и колегите им от Окръжния и Административния съд в Русе смятат още, че Мирослав Йорданов ще допринесе за отстояване независимостта на съдебната власт, ще защитава интересите на магистратите и ще спомага за изграждане на положителна нагласа в обществото към органите на съдебната власт и ВСС. 
 Мирослав Йорданов започва професионалната си кариера през април 1999 г., когато е назначен за следовател в Окръжната следствена служба в Русе. От май 2006 г. досега е съдия в Русенския районен съд.
Изборите за нов състав от съдебната квота на ВСС ще се проведат през май и юни, като за първи път членовете на съдийската и прокурорската колегия ще се избират пряко от всички магистрати на общи събрания на гилдиите.