26 магистри от Транспортния факултет в Русенския университет вчера получиха своите дипломи за висше образование. На тържествената церемония специално поздравление към най-младите транспортни инженери отправи ректорът на РУ проф.Велизара Пенчева. Абсолвентите пък и отвърнаха с подарък - връчиха на ректора снимка от деня, в който успешно са защитили дипломните си работи. Отличникът на випуска инж.Вероника Ласкова благодари на академичното ръководство и преподавателите. Накрая инженерите положиха клетва, че ще продължат да работят за професионалното и духовното си усъвършенстване и ще защитават името на Русенския университет.