Д-р Анна Руменова e завършила Природоматематическата гимназия в Шумен, а след това и Медицинския университет във Варна. Още като студентка се насочва към неврологията. Успешно защитава специалност по нервни болести, а по-късно придобива и допълнителни квалификации по електроенцефалография /ЕЕГ/ и електромиография /ЕМГ/.
От 2007 г. работи в Отделението по обща и съдова неврология в УМБАЛ-Русе. Има и кабинет в Медицински център „Медик консулт“, където приема пациенти с направления от личния лекар и срещу заплащане. Телефон за записване: 0882909725

- Д-р Руменова, защо избрахте неврологията?
- Неврологията е специалност, в която се изисква логическо мислене, много добра обща медицинска подготовка и в частност детайлно познаване на анатомията и физиологията на нервната система.  Неврологичните заболявания са многолики и социално значими, за съжаление част от тях с много лоша прогноза и липса на етиологично лечение. Въпреки това, считам, че това е една развиваща се специалност – както по отношение на диагностичните методи, така и по отношение на лечението. За щастие през последните години фармацевтичната индустрия даде нови възможности за лечение на мултипленната склероза, мозъчния инсулт и епилепсията. Все повече възможности имаме и за оперативно лечение на неврологичните заболявания, стига те да бъдат диагностицирани своевременно. 
- Имате ли специални професионални интереси?
- Интересите ми са в областта на мозъчно-съдовите заболявания, епилептологията, патологията на гръбначния стълб и мултипленната склероза. Обичам и работата с малките пациенти, съзнавайки голямата отговорност пред тях и родителите им.       
- Преглед при невролог обикновено се асоциира с неврологичното чукче. Но днес разчитате и на модерна апаратура. Какви са съвременните методи за диагностика в неврологията? 
- Днес основни методи на изследване, изискващи подходяща специализирана апаратура, са доплеровата сонография, електроенцефалографията и електромиографията. 
- Имате квалификации за провеждане на електроенцефалография и електромиография. Какви са възможностите на тези методи и изисква ли се специална подготовка на пациентите?
- Това са изследвания, допринасящи за поставянето на точна диагноза в неврологичната практика и подпомагащи ни при назначаването на съответното лечение. С радост мога да съобщя, че от тази година в МЦ „Медик консулт“ разполагаме с нов, съвременен 29-канален мултифункционален цифров ЕЕГ/ЕМГ/ЕП апарат, позволяващ провеждане на електроенцефалографско и електромиографско изследване, съгласно изискванията на добрата неврологична практика.
- Какво представлява електроенцефалографията?
- ЕЕГ е метод на изследване, използвано за електрофизиологично наблюдение и записване на електрическата активност на мозъка - безболезнено, но изключително важно при поставяне на диагнозата епилепсия, определяне на дозовия режим и продължителност на прием на антиепилептичните медикаменти, както и в определени случаи ни насочва към структурни мозъчни промени, изискващи провеждане на специализирано образно изследване. Пациентът трябва да не е гладен, с добре измита коса, спокоен, заема удобна позиция /седнал или легнал/. Използват се електроди, които се прикрепват към скалпа с помощта на каска. Обстановката в медицинския център е предразполагаща и дава възможност за комфорт на пациентите по време на изследването. 
- Съществуват ли някакви рискове за пациента по време на изследването?
- Изследването е безболезнено и безопасно, като в нито един момент от теста не преминава електрически ток през тялото на пациента. Възможно е, макар и рядко в практиката, да бъде провокиран епилептичен пристъп по време на провокационните проби, но това носи допълнителна диагностична стойност.
- Приложимо ли е при деца?
- Работата представлява особен интерес за мен. С този апарат се дават възможности за провеждане на ЕЕГ и на по-малки пациенти на възраст над 2 години. 
- Защо не и при по-малките?
- Както казах, при извършването на изследването е необходимо съдействието на пациентите, а при по-малките деца постигането на това е трудно и често изисква седация. Затова такива деца насочваме към  специализирани клиники.
- Какво представлява електромиографията?
- Електромиографията е сборно понятие на няколко електродиагностични изследвания - електромиография и електроневрография. ЕМГ в частност определя електрическата активност на мускулите в покой и при съкращение, а електроневрографията изследва провеждането на електрическите сигнали, наречени нервни импулси, по периферните нерви. Нервите контролират дейността на мускулите чрез предаваните от тях електрически сигнали. Именно отвеждането на тази електрическа активност - чрез подходяща стимулация и в покой, се регистрира от апарата.
- В кои случаи се препоръчва провеждане на това изследване?
- ЕМГ е едно от най-старите изследвания в неврологичната практика и много ценно при заболявания на периферната нервна система. Доказването на заболявания, засягащи мускулатурата /мускулни дистрофии, миопатии/, полиневропатии, амиотрофична латерална склероза, миастения, Паркинсонова болест, полиомиелит са немислими без това изследване. При продължителните болкови синдроми при радикулити и увреди на периферните нерви от травматичен, исхемичен, дискогенен пропроизход и други, ЕМГ ни дава възможност за функционална оценка на засегнатия нерв, прогноза и проследяване на възстановителния процес.
- Необходима ли е предварителна подготовка на пациента?
- Желателно е кожата на пациента да е чиста, тъй като се използват залепващи се повърхностни електроди. Замърсяванията, приложени кремове и лосиони създават филм, който затруднява изследването. 
- Има ли противопоказания за извършване на изследването?
- Да, вниманието ни трябва да е повишено по отношение на две ситуации. Не е позволено провеждане на ЕМГ с въвеждане на иглен електрод в мускулатурата при пациенти, приемащи антикоагуланти /медикаменти за разреждане на кръвта/. Пациентите трябва да съобщят и  ако имат хемофилия или друго нарушение на кръвосъсирването, което може да причини продължително кървене. С повишен риск и по изключение се провежда  електроневрография на пациенти с имплантиран кардиостимулатор /пейсмейкър/ поради електрическата стимулация по време на изследването.  
- Как се изследва нервната проводимост?
- Върху кожата на пациента върху определени мускулни групи се поставят залепващи се отвеждащи електроди. Изследователят подава кратки електрически стимулации на периферните нерви, което може да се усети като лека болка и изтръпване. Регистрираните отговори се визуализират в числови стойности и в графичен вид като криви, които се интерпретират изцяло от лекаря. 
- Има ли рискове от провеждане на изследването?
- Като цяло ЕМГ е нискорискова процедура. Препоръчително при иглената ЕМГ е да се използват еднократни електроди с оглед недопускане на трансмисивни заболявания. В някои случаи на местата на убождане е възможно развитие на леко кръвонасядане или оток, които отзвучават. Електроневрографията, която се използва в рутинната практика, е напълно безопасна.  
- Чака ли се за резултатите?
- Пациентът получава резултата веднага след изследването.