С едноминутно мълчание в памет на починалия на осми април общински съветник Борислав Богомилов започна вчерашната сесия на общинския съвет. Неговото място заема следващият в листата на ГЕРБ доц.Сашо Нунев, който вчера положи клетва. Заедно с университетския преподавател се закле и още един нов съветник - Пламен Рашев, който влиза на мястото на избрания за депутат Пенчо Милков. И двете нови попълнения са познати, тъй като бяха общински съветници в предходния мандат. Сашо Нунев ще бъде член на постоянната комисии по здравеопазване и социална политика и комисията за установяване на конфликт на интереси. Рашев пък ще бъде председател на комисията по младежта и спорта и ще е член на комисията по закон, обществен ред и сигурност и по общинска собственост. Той ще представлява и общината в общото събрание на акционерите на Българска стокова борса.