До 28 април работодатели могат да кандидатстват в бюрата по труда в Русе, Ветово и Бяла за ползване на преференции по програми и мерки за заетост. Те ще ползват преференции, ако наемат безработни до 29 или над 55 години, инвалиди, самотни родители и пр. Пак до същата дата могат да се подават заявки от работодатели и по Програмата за обучение и заетост на продължително безработни лица. Подробна информация за условията за кандидатстване и за финансовите средства може да се получи в бюрата по труда и на интернет страницата на Агенцията по заетостта.