Обезверени и с опустошени души в днешната ни действителност, подложени на политически страсти и инсинуации, сякаш пропускаме един факт - възвръщането ни към първоизточниците, формите за възстановяването на ценностната ни система и нормите на християнския морал. 
На фона на битуващото опростенческо ежедневие, като лъч светлина са епизодичните духовни прояви и нови книжовни издания. Особено трябва да приветстваме ония, които припомнят събитията от недалечното ни минало, съчетани с алюзиите и препратките към днешния ден. И особено трябва да аплодираме авторите и институциите, които отстояват тези позиции, които възстановяват и надграждат познанието ни. С особено уважение трябва да отбележим и съпричастието на Русенския митрополит Наум и на директора на Държавен архив-Русе Стефка Маринова, които успяват да ни поднесат това ново високополезно четиво.
На 24 април от 17 часа в Канев център ще бъде представена книгата „Старозагорски митрополит Павел. Дневници“, съставена по уникални архивни документи от Тодор Билчев. Съвместното издание на Русенската митрополия и Държавен архив-Русе възстановяват и предават над 1000 страници от запазената в Русе документация, която умело е разпределена в три тома свързани в едно книжно тяло. Ново и традиционно великолепно е поредното дело на русенското издателство „Авангард принт“.
Вестник „Утро“ посвети специална публикация за живота и делото на човека и духовника митрополит Павел (със светско име Петър П.Константинов) в броя си от 17 февруари 2017 година. Човекът, който не е роден в нашия град, но получил тук своето образование, израснал и възпитан с духовните традиции на Русе и русчуклии. Поради тези обстоятелства и не без участието и съпричастието на специалистите от Държавен архив-Русе, градът ни е предпочетен да съхрани документалното му наследство.
Дневниците на митрополит Павел Старозагорски, възпитаник на русенската Първа мъжка гимназия „Княз Борис“, описват различни събития от най-новата ни история от първо лице през погледа на непосредствен участник. 
Русенската следа в неговия живот е и в приемането му в лоното на Светата църква, а на 20 юни 1908 г. русенския митрополит Василий Доростоло-Червенски го ръкополага в сан йеромонах.
Като митрополит Павел е един от най-високообразованите и начетени архиереи на Българската православна църква. Оценяван е като блестящ администратор. В качеството си на член на намаления състав на Светия синод, заедно с други архиереи, Павел благославя брака на цар Борис III и Йоанна Савойска на 31 октомври 1930 г. в катедралния храм „Александър Невски“. Оставя в наследство много написани от него и преведени книги, както и дневниците си, в които отразява лични виждания за историческите събития, на които става съвременник.
Любопитни са записките му, като извършител на светото тайнство на кръщенето на българския престолонаследник Княз Симеон Търновски. „...Ще възприемничествува войската в лицето на най-стария генерал Дан.Николаев, подпомаган от министра на Войната генерал Хр. Луков. Никакви чужди представителства: чисто българско дело. Да се не оповестява...“
Самите дневници обхващат един значителен период от най-новата ни българска история. Лаконично, но с много подробности за участниците в събитията, за отношението на народа и политическия елит, са дневниците на митрополит Павел Старозагорски. И отново ще повторя, от всяка страница, ред дори, могат да се направят препратки и съпоставки с днешния ден. Дано изданието да осъществи целите си с това прекрасно начинание.