Средните доходи на домакинствата в България растат два пъти по-бързо отколкото техните разходи, но това се дължи най-вече на нарасналите като общо количество пенсии, докато доходите от заплата едва мърдат нагоре, а от самостоятелна заетост дори драстично намаляват. Това показват данните на националната статистика за 2016 г. 
Доходите от пенсии нарастват с 11.4% спрямо 2015 г. и 1.8 пъти в сравнение с 2008 година. Докато през 2008 г. пенсиите формират 23.1% от бюджета на домакинствата, през 2016 г. този процент е вече 27.7.
В същото време доходите от заплата се увеличават с едва 3% през 2016 г. и изостават от ръста на разходите. Драстично намалява приносът на най-дребния бизнес към семейните бюджети. Доходите от самостоятелна заетост не само не се увеличават, но и намаляват драстично - с 10,9% спрямо 2015 г. Доходът от трудова дейност извън работната заплата също спада с 5.1%, докато в сравнение с 2008 г. намалението е 12.3%.
През миналата година общият доход средно на лице от домакинство се е повишил с 4,3%, достигайки 5167 лева. Българските домакинства са изразходвали 4755 лева средно на лице, което е с 1,9% повече от разходите през 2015 година, като от 2008 година насам разходите на домакинствата са се увеличили 1,5 пъти. 
От 2008-а до 2016 г. както общият осреднен доход, така и средният разход на човек, са се увеличили близо 1,5 пъти, но все така повече печелим отколкото харчим и спестяваме разликата. Поради отчетения за миналата година спад на цените, реалните доходи на домакинствата нарастват дори още повече - с 5,2%. Спрямо 2011 година индексът се увеличава с цели 134,6%.