Международният фестивал „Мартенски музикални дни“, наложил се от десетилетия с високия си стандарт и ярко присъствие на европейската фестивална карта, е номиниран за лейбъла за качество на европейските фестивали за 2017-2018 г. Сред мотивите за номинацията са и заслугите на фестивала като член на Европейската фестивална асоциация и неговата роля за развитието на европейския фестивален пейзаж.
„Мартенски музикални дни“ вече е носител на лейбъла за 2015-2016 г., когато успешно премина оценяване и селектиране от международно жури. Водещи критерии за оценка бяха артистичната стойност на фестивала, европейското измерение, приобщаването на местната общност. Тази година русенският фестивал е директно номиниран за това отличие от ЕФА.