След като преди два месеца „Топлофикация“ успешно приключи съдебната битка и получи сертификат за близо 53 хил. мегаватчаса електроенергия, произведени още в 2010 г., сега ще получи закъсняло плащане и за спорни  45 583,495 MWh от 2011 г. Решението е взето от Комисията за енергийно и водно регулиране на закрито заседание на 12 април и се базира на решение на Върховния административен съд от 15 февруари 2017 г. 
Такива дела между „Топлофикация“ и регулатора всъщност се водят всяка година, като се преминава през няколко съдебни инстанции, докато ВАС най-накрая не вземе окончателното решение. По изчисления на „Утро“ финансовият ефект за русенската централа от признаването на още 45 583,495 MWh комбинирана енергия, произведена по високоефективен способ, ще бъде около 1,5 млн. лева.
С друго решение от същия ден КЕВР издава сертификати за произход на електрическа енергия, произведена при комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през 2017 г., на 34 дружества, между които и „Топлофикация Русе“.