Майка на осем деца обжалва заповеди на социалната служба, с които две от малолетните й деца трябва да бъдат настанени в приемни семейства. Административният съд в Русе отказа да уважи жалбите на Н.И. и децата й Павел и Светла ще имат нови семейства и по-добри условия за живот.
Случаят стигна до съдебната зала след анонимен сигнал в дирекция „Социално подпомагане“ в края на септември 2015 година, според който Светла и Павел са крали цигари и различни вещи от жилища. Анонимният глас съобщил на социалните, че децата са принудени да крадат, защото системно били оставяни без родителски контрол, живеели при много лоши битови условия, били боси и гладни.
Майката Н.И. обитавала една стая с осемте си деца. Бащата бил алкохолик и тя живеела с приятеля си на семейни начала. В съседната стая била майка й, но тя не успявала сама да се справи с многобройната челяд, тъй като дъщеря й често пътувала до Германия. В третата стая пък живеела сестрата на Н.И. с нейните деца. При посещението в дома на многолюдното семейство социалният работник видял, че било много мръсно, по леглото имало кал, децата били въшливи и затова не ходели на училище.
Н.И. била поканена на разговор, на който тя заявила, че отново ще заминава за Германия, тъй като майката на приятеля й била там болна, така че ще отново ще остави децата си на грижите на баба им. Казала също, че е склонна да ги остави на биологичния им баща, защото с майка си постоянно се карали. Сестра й искала да помогне в отглеждането, но нямала възможност заради собствените си деца.
Междувременно в социалната служба се получило писмо от директора на училището, в което Павел и Светла били записани, че децата не посещават учебни часове. Обяснението на майката било, че те нямат обувки и дрехи.
Оказало се, че малчуганите трябва спешно да бъдат изведени от къщата, тъй като очевидно средата и начинът, по който се отглеждат, са опасни за самите тях. А и не се знаело колко дълго майка им ще остане в Германия. Справките сочели, че при предишните си пътувания тя оставяла децата си за повече от месец и половина на грижите на баба им и на леля им. Така били издадени и заповедите за настаняване на Светла и Павел в приемни семейства.
Решението на Административния съд в Русе може да бъде обжалвано пред ВАС.