„Оргахим“ е първият български производител на бои и лакове, който гарантира, че в произведените от него интериорни продукти се съдържат количества летливи органични съединения (ЛОС) много под допустимите норми. От 1 април върху кутиите в магазинната мрежа има нов символ, удостоверяващ съдържание под 1 г летливи органични съединения /ЛОС/ на литър. Това е 30 пъти по-малко, спрямо максимално допустимите норми на пазара в момента. Първите продукти с такава маркировка са Леко със Сребърни йони и SPIRIT полутранспарентни бази мат и сатен.
За сертифициране на продуктите е сключено споразумение за сътрудничество с независимата водеща лаборатория EUROFINS. Тя застава с реномето си зад твърдението, че боите са проверени и покриват всички изисквания за продукт в категория с най-ниски емисии на замърсители.
Според изследване на EnviroVent хората прекарват над 90% от времето си в затворени помещения. В тях нивата на органични замърсители са от 2 до 5 пъти по-високи отколкото в атмосферата, а лошото качество на въздуха вътре е причина за 50% от заболяванията на хората работещи там. 
Летливите органични съединения са химикали, които се отделят във въздуха при стайна температура. Много от продуктите, които ползваме в домовете си са източници на ЛОС не само при употребата им, но и при тяхното съхранение. Сред най-разпространените са почистващите и дезинфекциращи препарати, ароматизаторите, аерозолните спрейове, консервантите за дърво, бои, лакове и разтворители. Те биха могли да предизвикат дразнене на очите, носа и гърлото, главоболие, гадене, умора, виене на свят или кожни раздразнения.