Солиден ръст на промишленото производство и строителството при слабо подобрение на търговията на дребно отчита националната статистика през февруари. Очевидно липсата на работещ парламент и редовно правителство не е пречка за бизнеса и икономиката върви нагоре и без някой да я надзирава и „стимулира“. 
Индексът на промишленото производство в България, изчислен от сезонно изгладени данни, нарасна през февруари с 3,7% на месечна база, компенсирайки почти напълно спада с 3,9% в началото на годината. Спрямо година по-рано календарно изгладеният индекс на промишленото производство се увеличава с 5%, което си е много приличен ръст при положение, че икономиката на ЕС не може да стигне и 2 на сто растеж за година.
През февруари увеличение с 5,5% спрямо месец по-рано е регистрирано в добивната промишленост и с 5,2% в преработващата промишленост. При производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетен спад с цели 6,9%, което обаче е нормално при покачване на температурите. 
На годишна база производството в добивната промишленост нараства през февруари с 14,9%, в преработващата промишленост - с 5,3%, а при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2,6 на сто. 
Индексът на НСИ за продукцията в сектор „Строителство“ през февруари е с 2,2% над равнището от януари, когато беше отчетено повишение с 0,6%. Продукцията от гражданското и инженерно строителство намалява с 0,2% при солиден ръст с 3,9% на продукцията от сградно строителство. 
През февруари оборотът в търговията на дребно се повишава с 0,2% след повишение с 0,5% през януари. На годишна база увеличението е с 3,8%.