Продължава акцията по разчистването на изоставени автомобили от русенските улици. Нови четири паркоместа пред жилищните блокове ще бъдат освободени, след като оттам бъдат принудително вдигнати отдавна излезли от употреба стари трошки. Заповедите на кмета Пламен Стоилов за принудително преместване се отнасят за червена „Тойота Корола“, изоставена пред блок 115 на бул. „Ген. Скобелев“ 4 и сиво-черен „Фолксваген Пасат“, който е паркиран пред блок „Брацигово“ на ул. „Мътивир“. Останалите два автомобила са в кв. „Здравец“ - пред бл. 79, където е захвърлена жълта „Тойота Ярис“ и пред бл. 76, където е изоставен зелен „Москвич“. 
До принудителното премахване на автомобилите се стигна след извършените проверки от специална комисия, при които е установено, че старите трошки нямат заверен знак за технически преглед през последните две години и са изоставени върху терен общинска собственост. Стикерите-предписание за доброволно преместване на колите са залепени през септември и октомври, но след повторна проверка през декември и януари е установено, че тримесечният срок за премахването им не е спазен от собствениците, които са известни. Затова четирите автомобила принудително ще бъдат транспортирани до центъра за разкомплектоване. Репатрирането на старите коли се прави на основание наредба на общината за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци.
А иначе от общината отчитат, че през 2016 са поставени 237 стикера на излезли от употреба автомобил. 157 от старите коли са доброволно премахнати от собствениците, а издадените заповеди за принудително преместване са 49. От тях 8 трошки са предадени за разкомплектоване, а останалите 45 са в процедура.