На 26 март адвокат Людмил Павлов бе избран за председател на адвокатската колегия в Русе след оспорвани избори, проведени два пъти заради безпрецедентно равенство на гласовете за двамата претенденти в първата процедура.


- Адвокат Павлов, встъпихте ли вече официално в длъжността председател на адвокатската колегия?
- Да, след като срокът за обжалване изтече на 3 април, аз съм законно избран за председател на Русенска адвокатска колегия. В тази връзка днес /четвъртък - б.а./ се проведе разширено заседание на всички стари и нови ръководни органи на колегията, на което бяха обсъдени два много важни въпроса, които бяха висящи за русенската адвокатура.
- Кои са те?
- Докато течеше срокът за обжалване, в адвокатската колегия бяха входирани 9 въпроса от група адвокати и от единия кандидат за председателското място Веселина Йорданова. Ние трябваше да вземем решение на кои от тези питания да отговорим, като спазим Закона за адвокатурата. Например, член на новия адвокатски съвет е Мария Ганева, но тя бе избрана за резервен член на Висшия адвокатски съвет и нейното място в Русе се оваканти. В същото време сме изправени пред правен проблем - имаме трима резервни членове на Адвокатския съвет, които са с равен брой гласове. Става въпрос за адвокатите Батолова, Вълков и Недков. Законът посочва, че като редовен член трябва да влезе колега, който е с най-много гласове. В момента ние час по-скоро трябва да решим този въпрос, за да конституираме новия адвокатски съвет, който да работи така, че да не бъдат атакувани актовете му. В тази връзка ще проведем разговори с Висшия адвокатски съвет и в най-скоро време този въпрос ще се реши, като единият от тримата адвокати ще стане редовен член на адвокатския съвет, а другите двама ще останат резервни членове.
Вторият въпрос е откога започва да тече моят мандат и откога тече мандатът на всички останали органи, избрани преди повече от година. Законът за адвокатурата дава отговор на този въпрос, а именно срокът на моя мандат и на останалите ръководни органи започва от този момент.
- Припомнете накратко как минаха изборите на 26 март, когато вие бяхте избран за председател на адвокатите в Русе.
- Тогава имаше трима кандидати - аз, колежката Веселина Йорданова и адвокат Ангел Стефанов. Изборите минаха нормално - гласуваха 149 колеги, като три от бюлетините са оказаха невалидни. Така от останалите 146 гласа, 75 бяха в моя полза и аз бях избран за председател.
- Какво се случи на предния избор, че никой от кандидатите не получи мнозинство и дори се стигна до балотаж, на който пак не бе излъчен победител?
- Избирателната активност тогава бе изключително ниска и никой от петте кандидати не събра мнозинство. Това доведе до балотаж, като в него бяхме допуснати аз и колегата Ангел Стефанов. Там получихме по 53 гласа, което е прецедент в историята на всички адвокатски колегии в страната и това доведе до нов избор и до забавяне за излъчване на председател с шест месеца от октомври до март.
- Има ли разделение сред адвокатите в русенската колегия?
- Да, и то е продиктувано от влошените икономически условия в страната и в частност в Русе. На практика обемът работа намалява и интересът на адвокатите към служебната защита расте, за да получават сигурни доходи. Това обаче не става, защото не е ясно как се определя служебен защитник в едно дело. В тази връзка ще издам една тайна. В момента предстои да се обсъди въпросът да има ли в Русе Регионален център за правна защита, който да е регистриран към Националното бюро за правна помощ. Такива центрове вече функционират във Варна, Благоевград, Сливен и Видин, където колегите се реализират като адвокати. След това обсъждане ще се реши дали и в Русе ще има такъв Регионален център за правна помощ, защото неговото откриване е свързано с техническа и технологическа подготовка, като осигуряване на помещение, оборудване с компютри, свързването им с Националното бюро за правна помощ и т.н.
- Не мислите ли, че адвокатите в Русе станаха прекалено много и затова липсват достатъчно ангажименти за всички?
- Не мисля, че сме толкова много за град като Русе. Ние сме около 400 адвокати и като брой на глава от населението дори сме малко. Разпределението на работата обаче е неравномерно. В редиците ни непрекъснато влизат млади адвокати, които сега завършват и тепърва трябва да влязат на пазара. На тях обаче им е трудно, тъй като никой не ги познава. Именно по тази причина начините за решаване на този въпрос са осигуряване на правна помощ съгласно действащата нормативна уредба по Закона на националното бюро за правна помощ. 
Това бюро помага и в друга посока - за непрекъснато увеличаване на квалификацията на адвокатите. 
Русе е единствен регионален център за обучение на адвокати, който бе създаден от предния председател Мянкова и аз смятам да го запазя и да работя за неговото развитие. Вече има идея в този център да се правят семинари за подготовка на юристи, които ще се явяват на изпити за младши адвокати.
По отношение на служебната защита към момента действа комисия, която разпределя делата. Тепърва обаче новият адвокатски съвет ще трябва да преразгледа тази комисия, за да може разпределянето на адвокатите по дела да е равномерно.
- Да разбирам ли, че липсата на назначения води до завист между адвокатите в Русе.
- За съжаление това е така и част от колегите смятат, че по делата се разпределят едни и същи служебни защитници. Ще намерим начин този въпрос да бъде коригиран, така че всички членове на адвокатската колегия да бъдат равнопоставени, а не колегията да е майка за едни и мащеха за други, защото в един момент  някои колеги са с постоянни доходи, а други се чудят как да оцеляват.
- Какви са плановете ви за бъдещето на адвокатурата в Русе?
- На първо време трябва духовете в колегията да се успокоят. На второ място адвокатският съвет да заработи в нормална среда и дай боже да продължим да се увеличаваме, за да има постъпления от членски внос, и на трето място да осигуряваме правна помощ за всички граждани в Русе. В тази връзка съм решил да направя пет срещи на адвокатския съвет с председателите на Районния, окръжния и Административния съд и с окръжния и районния прокурор и техните заместници за оптимизация на работата между адвокатурата и съдебната власт, защото ние сме част от съдебната система и трябва да работим за хората, които търсят правна помощ. 
- Какво не знаят русенци за адвокат Людмил Павлов?
- Има нещо от моя живот, което много малко русенци знаят. Непрекъснато се говори, че в Русе няма традиции, но сега аз ще оборя тази теза. Завършил съм основно училище „Любен Каравелов“. Майка ми арх.Карамаждракова също е завършила това училище. Там е завършил и дядо ми о.з.полк. Димитър Карамаждраков, който е бил зам.-командир на Пета дунавска дивизия. Моята дъщеря младши адвокат Павлова също е завършила „Любен Каравелов“, така че не е вярно твърдението, че Русе е град без традиции. Освен това съм далечен правнук на Ганчо Карамаждраков, който през турско робство е бил секретар на русенския революционен комитет и е бил заточен в Диарбекир. Сега на негово име има улица в Русе. Е, ако това не е традиция, здраве му кажи.