С шест месеца да се удължи срокът за въвеждане в експлоатация на инсталацията за сепариране на битови отпадъци, иска директорът на „Топлофикация Русе“. В тази връзка той е изпратил писмо, с което предлага да се направят промени в договора от май 2016 за учредяване на право на строеж върху общинска земя. Другото му искане е за удължаване също с шест месеца на сроковете за реализиране на учреденото право на строеж. Причините за това са възникналите допълнителни изкопни и строително-монтажни работи, които не са били предвидени при учредяване на правото на строеж в местността Под ормана, както и лошото време през май, август, декември и януари, което е попречило на нормалното извършване на строително-монтажните работи.
Предстои на сесията този месец общинският съвет да обсъди предложението и да упълномощи кмета Пламен Стоилов да подпише допълнително споразумение към договора, според който строителните дейности по изграждането на инсталацията трябваше да приключат до май тази година, а въвеждането в експлоатация да е не по-късно от 31 юли. Предвид непредвидените обстоятелства обаче тези срокове ще бъдат удължени с половин година, като към писмото директорът на „Топлофикация“ е приложил и сертификат за форсмажор от 30 януари 2017, издаден от Българската търговско-промишлена палата. От дружеството съобщават за реализирана значителна част от обема на строително-монтажните дейности и заявяват готовност за довършване на строителството.