На 15-ата годишнина от създаването си посвети общото годишно събрание Асоциация „Еврорегион Данубиус“. Сред официалните гости бе и посланикът на България в Букурещ Тодор Чуров. В приветствията асоциацията бе определена като успешен модел на партньорство между неправителствени организации и местна и държавна власт в България и Румъния. За 15 години асоциацията се превърна от българо-румънски проект в институция, подчерта в поздравлението си областният управител Стефко Бурджиев. 
Изпълнителният директор Лили Ганчева представи отчета за дейността през 15-те години, като я нарече изключително динамична и многоаспектна. Тя открои приноса на Еврорегион „Данубиус“ за множество споразумения, делови, творчески и социални контакти, както и реализираните 22 проекта за над 30 млн.евро. 
Областният Бурджиев предаде председателството на сдружението на председателя на Окръжния съвет в Гюргево Мариан Мина за следващите 2 години, като самият Бурджиев остава зам.-председател.