Изключително нисък брой на оправдателните присъди и по-малко върнати за допълнително разследване дела от съда спрямо предходни години отчитат окръжните прокурори на Русе за 2016 година. 
През изминалата година Окръжната прокуратура е наблюдавала близо 5000 досъдебни производства, внесени са 284 обвинителни акта, 366 споразумения и 80 предложения за освобождаване от наказателна отговорност, сочат данните от отчета за работата на окръжните прокурори. Общо на съд са били предадени 933 подсъдими за различни престъпления. Прокуратурата отчита и нисък брой на постановените оправдателни присъди - 4,98%, и на върнатите от съда дела - само 13%.
В кратък срок са приключили 78 незабавни производства и 341 бързи. В съда са внесени 137 искания за вземане на мерки за неотклонение, като 90,4 процента от тях са били уважени.
Окръжният прокурор на Русе Георги Георгиев представи данните от годишния отчет за 2016 година в присъствието на представители на Главната прокуратура, на Апелативната във Велико Търново и ВКП, районни и окръжни прокурори, както и представители на различни институции.           У