С 9 гласа „за“ и 1 „против“ Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра съдия Диан Василев за председател на Административния съд в Русе. Другият кандидат за поста Мария Димитрова - съдия в Районния съд в Русе, не получи подкрепата на колегията.
Диан Василев е с над 15 години юридически стаж, от които 10 години като съдия. От момента на създаване на административните съдилища след спечелен конкурс той е назначен в Административния съд в Разград, а през 2014 година идва в Русенския административен съд.
Кандидатурата си за председател Василев е мотивирал с желанието да се утвърдят и продължат добрите практики в дейността и работата на Административния съд в Русе. Допълнителен стимул за него е подкрепата на съдиите и съдебните служители. Като председател на съда той си поставя за цел да работи за качествено правосъдие и повишаване на доверието в съдебната система. Според него трябва да е приоритет доброто управление с прилагане на съвременни методи, да се търси бързина и качество на правораздаването в разумен баланс, развитие и интегриране на кадрите и други.
Съдия Василев се очаква да бъде назначен, след като изтече срокът за обжалване на решението на ВСС за неговия избор.