Близо половин милион клиенти на „Енерго-Про“ използват възможността да бъдат навременно уведомявани при забавено плащане на дължими суми с имейл или SMS. През декември миналата година компанията предостави нова безплатна услуга на своите клиенти - онлайн регистрация на мобилен телефон или електронен адрес за получаване на уведомление за просрочено задължение. Няколко месеца след старта на интернет модула на адрес www.energo-pro.bg стотици нови клиенти са подали своите данни, за да бъдат информирани, в случай че са забавили плащането на месечната си сметка за електроенергия. Средномесечно компанията изпраща над 30 000 SMS-съобщения и над 2500 имейла на клиенти, които по някаква причина са пропуснали срока за плащане. След получаване на напомнящото уведомление, над 95% от тях успяват да погасят навреме задължението си и не се стига до прекъсване на електрозахранването. 
Онлайн регистрацията за получаване на уведомления  отнема около минута. Достатъчно е клиентът да въведе своя клиентски номер, номер на една от фактурите за електроенергия, издадени през последната година, и да посочи телефон или имейл, на който желае да бъде известяван. Актуализацията на телефонен номер или имейл адрес също е много лесно и може да се направи отново чрез модула на Интернет страницата на компанията, без да е необходимо посещение в център за обслужване на клиенти.