Отличените творби в конкурса на Природен парк „Русенски Лом“ по повод Седмицата на гората са подредени в изложба в Мол Русе. Там ще бъде и награждаването на 11 април. По темата „Съкровищата на Природен парк „Русенски Лом“ бяха изпратени 128 рисунки, 4 комикса и 3 идеи за популяризиране на парка. 
Журито отличи рисунките на Петя Димитрова, 6 г., Бурджу Рахмиева, 9 г., и Александра Митева, 13 г. При комиксите печели творбата на Мириян Михалев. Отличени са и трите идеи за популяризиране: „Час по екология“ на клуб „Биосфера“ при Строителната гимназия, презентацията „Познавате ли животните в Природния парк „Русенски Лом“ на ученици от 5 клас в СУ „Христо Ботев“ и презентация-викторина по темата от Виктория Василева и Гюлсевер Рюстемова от 11 клас в същото училище.