Децата в 181 семейства от цялата област са направили по пет неизвинени отсъствия от училище и от заниманията в предучилищните групи и затова социалните спират детските надбавки за февруари. Това съобщи директорката на регионалната дирекция „Социално подпомагане“ Кристина Георгиева. Най-много отсъствали безпричинно деца има в Русе - от 114 семейства, като от тях 14 деца са в задължителната предучилищна подготовка. В Бяла са санкционирани 30 семейства, във Ветово - 22 семейства, в Две могили - 15. Говорим за санкционирани семейства, тъй като в някои от тях има по повече от едно дете, които не посещават занятията в училище, уточни Георгиева.  
От социалните помощи за отглеждане на деца, които се дават на безработни, са лишени общо 18 семейства - причината отново са 5 неизвинени отсъствия на децата им. Във Ветово санкциите са 10, в Русе - 5, а в Бяла - за 3 семейства.